Skip to content

De ce sa ne alegeti

Procedeul BubbleDeck

Pentru realizarea planşeelor compozite din beton cu goluri pe două direcţii a fost inventat în Danemarca, dispune de licenţă şi este conceput pentru a realiza economie de beton şi energie la realizarea construcţiilor.
Planşeele compozite sunt alcătuite din elemente de planşeu cu goluri sferice, tip BubbleDeck, monolitizate pe direcţie longitudinală şi transversală.
Prin utilizarea planşeelor compozite cu goluri tip BubbleDeck se obţine, faţă de un planşeu clasic fără goluri de aceeaşi grosime, aceeaşi capacitate la moment încovoietor, asociată cu o capacitate la forţă tăietoare de 60% din capacitatea planşeului clasic. Prevederea golurilor conduce la micşorarea greutăţii planşeelor cu 30-50%, ceea ce duce la reducerea încărcărilor în stâlpi, pereţi şi fundaţii, precum şi la reducerea greutăţii întregii structuri.

De ce sa ne alegeti

Elemente de planșeu tip BubbleDeck

Elementele de planşeu tip BubbleDeck sunt plăci cu nervuri pe două direcţii, din beton armat sau precomprimat, cu goluri de formă sferică. Aceste elemente de planşeu au o parte inferioară şi o parte superioară din beton, legate prin nervuri verticale, constituite în jurul golurilor.

 

De ce sa ne alegeti

Rezistenţă mecanică şi stabilitate

Planşeele cu goluri pe două direcţii, tip BubbleDeck, asigură rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiei prin dimensionarea planşeului pe baza calculului acestuia la solicitările provenite, după caz, din acţiuni de exploatare (inclusiv zăpadă şi seism), în condiţiile respectării reglementărilor normelor româneşti în vigoare.
Reducerea greutăţii structurii conduce la reducerea forţelor seismice de calcul şi implicit la asigurarea rezistenţei structurii.

De ce sa ne alegeti

Securitate la incendiu

Produsul se încadrează în clasa de reacţie la foc A1 (C0).
Rezistenţa la foc a planşeelor compozite cu goluri tip BubbleDeck poate fi calculată conform SR EN 1992-1-2:2004.
Rezultatele privind comportarea la foc a planşeelor tip BubbleDeck sunt prezentate în capitolul 3. Sinteza încercărilor.

De ce sa ne alegeti

Igienă, sănătate şi mediu

Planşeele compozite cu goluri tip BubbleDeck nu sunt toxice sau poluante, nu degajă noxe, nu sunt radioactive. Materialele utilizate nu sunt cuprinse în lista celor cancerigene sau substanţelor potenţial cancerigene, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 91/2002.
Polipropilena din care sunt realizate sferele este reciclabilă. Planşeele tip BubbleDeck sunt integral reciclabile.
Prin utilizarea procedeului BubbleDeck se reduce cantitatea de beton şi implicit de ciment cu 30-50%, pentru aceeaşi suprafaţă construită, faţă de varianta cu planşee clasice, ceea ce conduce la o importantă reducere a emisiilor de carbon şi deci a poluării.

De ce sa ne alegeti

Siguranţă în exploatare

Siguranţă în exploatare
Planşeele compozite cu goluri tip BubbleDeck sunt astfel concepute încât nu prezintă riscuri de accidente în exploatare.
Proiectantul clădirii va dimensiona planşeele în funcţie de solicitările care intervin în exploatarea construcţiei şi de recomandările producătorului.

De ce sa ne alegeti

Protecţie împotriva zgomotului

Datorită greutăţii proprii a plăcilor planşeelor BubbleDeck, minimum 380 kg/m2, planşeele asigură un indice de izolare acustică de minimum 49 dB.

De ce sa ne alegeti

Economie de energie și izolare termică

Izolaţia termică a construcţiei este asigurată prin învelitoarea termoizolantă, care este susţinută de elementele de rezistenţă. Elementele componente ale planşeelor tip BubbleDeck nu influenţează cerinţa.
Prin reducerea cantităţii de beton, prin reducerea transporturilor, ca şi prin posibilitatea prevederii de conducte, cabluri şi elemente de instalaţii electrice se realizează importante economii de manoperă şi energie.

De ce sa ne alegeti

Durabilitate și întreținere

Durabilitatea planşeelor compozite cu goluri tip BubbleDeck este practic egală cu cea a construcţiei la care se prevăd aceste planşee, (minim 50 de ani). Procedeul BubbleDeck şi planşeele compozite cu goluri tip BubbleDeck nu necesită operaţii de întreţinere.

De ce sa ne alegeti